Skooltariewe & Inskrywings Vorms

SKOOLTARIEWE

Die finansiële beleid van Privaatskool Elnatan is so ‘n integrale deel van die skool as wat die akademiese onderrig en buitemuurse aktiwiteite self is.

Die rede hiervoor is dat die skool geen subsidie of enige finansiële hulp van enige aard ontvang nie, en dus self verantwoordelik is vir die verkryging en aanwending van alle fondse. Sonder ‘n praktiese finansiële beleid sal dit nie moontlik wees om uitvoering te gee aan die goeie beplanning wat gedoen word om die heel beste opvoedkundige onderrig aan die leerlinge van hierdie skool te gee nie. Finansies word onder die volgende afdelings hanteer:

  • ‘n Begroting wat aan die einde van elke jaar aan ouers beskikbaar gestel word.
  • Finansiële state wat op ‘n jaarvergadering voorgelê en bespreek word.
  • Privaatskool Elnatan gebruik tans Pastel Partner om alle finansiële transaksies te boekstaaf.  
  • Agterstallige rekeninge word met rente belas teen primakoers plus vier persent.  
  • Alle skoolfondsfooie moet voor die 7de van elke maand betaal word.
  • Skoolfondsbetalings kan per EFT, Paytoday(@Privaatskool Elnatan) of debietorder gedoen word.  Indien kontantinbetalings gedoen word, is die inbetaler verantwoordelik vir die dra van die kontantinbetalingskostes.
  • Breekskade deposito vir koshuisinwoning is betaalbaar aan die begin van ‘n koshuisleerling se inwoningstydperk (bv graad 1) en kan weer terug geëis word wanneer ‘n leerling die koshuis permanent verlaat (bv einde gr12).  Dit is nie ‘n jaarlikse betaling nie, slegs eenmalig vir solank die leerling in die koshuis woonagtig is.  Enige breekskade waarvoor ‘n leerling verantwoordelik gehou word in die koshuis, word van hierdie bedrag afgetrek en moet dan aan die begin van ‘n volgende jaar aangevul word weer na N$1500.
  • Indien volledige jaar se skoolgelde voor die 7de Februarie van ‘n jaar betaal word, is die ouer geregtig op afslag.  

Inskrywingsfooi

   N$ 1500 per kind moet aansoekvorm vergesel

Dagskoliere

 Graad 

Nuwe inskrywings 

1ste kind 

2de kind 

3de kind 

4de en meer kinders 

Graad 1 – 11 

N$ 41 160.00 

N$ 54 840.00 

N$ 52 200.00 

N$ 49 440.00 

 

Graad 12 

N$ 41 140.00 

N$ 54 890.00 

N$ 52 140.00 

N$ 49 390.00 

 

Koshuisleerlinge

Sien onder die koshuisgelde vir die leerlinge wat ook woonagtig is in die koshuis.  Breekskade deposito van N$1500 is betaalbaar eenmalig aan die begin van ‘n leerling se koshuisinwoning.

 Graad 1-11 

N$ 33 360.00 

Graad 12 

N$ 33 440.00 

Graad R 

Skoolgelde – Graad RR & R

Tipe fooi

 

Nuwe inskrywings

Reeds ingeskrewe leerlinge

Voldag – 5 dae per week

Jaarlikse fooi

N$ 17 400.00

N$ 23 160.00

Graad R – 2 dae per week

Jaarlikse fooi

N$ 14 400.00

N$ 19 080.00

Graad RR

Dagfooi

N$ 150.00

N$ 190.00

  • Maandelikse Tariewe is betaalbaar voor of op die 7de van elke maand.
  • Jaarlikse Tariewe is betaalbaar voor of op 7 Februarie waarop dan afslag geregtig is.

Graad RR

Skoolgelde – Graad RR & R

Tipe fooi

 

Nuwe inskrywings

Reeds ingeskrewe leerlinge

Voldag – 5 dae per week

Jaarlikse fooi

N$ 17 400.00

N$ 23 160.00

Graad R – 2 dae per week

Jaarlikse fooi

N$ 14 400.00

N$ 19 080.00

Graad RR

Dagfooi

N$ 150.00

N$ 190.00

 

Bustariewe 

 BUS-FOOIE 2024 DORP 

KONTRAK-PASSASIERS 

GELEENTHEIDS-PASSASIERS 

Stampriet – Kalkrand 

N$ 810.00 p/p per maand x 11 maande 

N$ 160.00 p/p per rit 

Stampriet – Rehoboth 

N$ 1 520.00 p/p per maand x 11 maande 

N$ 290.00 p/p per rit 

Stampriet – Windhoek 

N$ 2 130.00 p/p per maand x 11 maande 

N$ 390.00 p/p per rit 

Mariental – Rehoboth 

 

N$210.00 p/p per rit 

Mariental – Windhoek 

 

N$310.00 p/p per rit 

Stampriet – Mariental 

N$ 1 330.00 p/p per maand x 11 maande 

N$ 120.00 p/p per rit 

Verblyf

Volwassenes

N$ 120.00 per aand

Leerlinge

N$ 100.00 per aand

Etes uit die skoolkombuis

ETES UIT DIE SKOOLKOMBUIS  

Ontbyt

MIDDAGETE

BRAAIVLEIS

GEWONE AANDETE

Leerlinge

N$ 30.00

N$ 70.00

N$ 80.00

N$ 50.00

Volwassenes

N$ 40.00

N$ 100.00

N$ 120.00

N$ 70.00